torsdag 16 september 2010

Modernisera Region Skåne genom att använda den nya tekniken

Idag presenterar vi rapporten ”Modernisera Region Skåne”. Region Skånes verksamheten är idag inte tillräckligt serviceorienterad och vi tror att den nya tekniken kan lösa många av de här problemen. Människor använder sig idag av Internet som en del av sina liv. Vi måste därför anpassa oss till medborgarnas krav. Region Skåne måste ta ett samlat grepp för att få ett ordentligt genomslag för användandet av ny teknik i förbättringar för den enskilde.

Några av förslagen:

  • Ett förslag handlar om att utveckla betalsystemen i vården och bokningen av tider i den skånska vården. Tanken är att automaterna ska underlätta för patienterna som snabbt kan anmäla sig istället för att sitta i lång kö. Ett annat förslag sätter tidsbokning på Internet på agendan. För de patienter som gillar och kan hantera självbetjäning vill vi införa betal- och registreringsautomater på våra sjukhus och vårdcentraler. Det skulle spara mycket onödig väntetid för patienterna och när det gäller att skapa effektiva betalsystem har vi mycket att lära av Bilprovningen och IKEA.
  • Det borde vara självklart att man på 2010-talet kan boka sin sjukhustid på nätet. Det sparar tid för både patienter och personal.
  • Inför en jämförelsesajt på nätet där man kan jämföra olika vårdcentraler.
  • Man måste också kunna koppla upp sig på våra skånska tåg och bussar. Kontrasten är slående mot Danmark, se Sydsvenskan
  • Om patientsäkerheten kan säkerställas ställer sig Folkpartiet också positiva till att se över möjligheten att använda sig av IT-system med öppen källkod. Det finns stora vinster genom att använda öppen programvara där medborgarna kan vara med och medverka till att göra IT-tjänsterna mer användarvänliga. I mitt arbete som forskare använder jag mig av statistikprogram som bygger på öppen källkod där forskare utvecklar programmen till gagn för andra användare. Syftet är att göra forskningen bättre. Jag är övertygad om att samma logik gäller för sjukvården.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar