lördag 18 september 2010

Tre personliga vallöften; lärlingsjobb, integritet på bussen och utbildning ska löna sig

Dagen före valdagen presenterar jag en sammanfattning av de frågor jag vill driva under de kommande åren, utöver de som nämndes igår på bloggen. Där skrev jag om satsningar på bättre tillgänglighet, infrastruktur (även IT), kollektivtrafik och miljö.
Jag tror att den personliga kontakten med politiker blir allt viktigare. Det är bra. För mig som förtroendevald innebär kontakten med medborgare att jag får nya infallsvinklar på problem och skapar en kontakt som är bra för demokratin.
  • Satsa på lärlingsjobb i Skåne. Jag tror att lärlingsjobb är en del av lösningen på ungdomars svårigheter att hitta jobb, se tidigare inlägg här. Vi har många lärdomar att dra av Danmark. Därför bör Region Skåne snarast inleda ett samarbete med den danska sidan för att dra lärdomar kring hur lärlingsjobb kan införas i Skåne.
  • Värna integriteten, även i kollektivtrafiken. Det ska inte vara möjligt att lagra information som är identifierbar i några databaser. Enligt min mening är det viktigt att resenären ska ha rätt att säga nej till att reseinformation - även i avidentifierbar form - lagras. Se tidigare inlägg Integriteten måste värnas- även när vi köper bussbiljett
  • Det ska löna sig att utbilda sig. Den som disputerar eller vidareutbildar sig måste få betalt för sin ansträngning. Region Skåne bör därför ta fram en handlingsplan och strategi som syftar till att utbildning ska löna sig för de som arbetar i Region Skåne.
Tidigare inlägg:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar