onsdag 15 september 2010

Värna rätten att välja vårdcentral


I Sydsvenskan skriver jag tillsammans partikollegan Gilbert Tribo om betydelsen av valfrihet och att det finns en risk att Hälsoval Skåne rivs upp om Socialdemokraterna kommer till makten.

Folkpartiet har i Region Skåne mycket framgångsrikt lett arbetet med valfrihetssystem i vården. Vi har under mandatperioden utvecklat arbetet med att uppnå en likvärdig och jämlik vård för alla. Målsättningen är att stärka tillgängligheten i den sjukvård som bedrivs nära medborgaren.

Det är bara några av anledningarna till att vi infört Hälsoval Skåne. Alla medborgare listas vid en vårdenhet och ersättningen följer patienten. Det finns en stor kraft i att flytta makten från politiker till medborgaren. Genom att pengarna följer patienten har vårdcentralen en stark anledning att erbjuda en god service.

Man kan inte mer än att beklaga att Socialdemokraterna har en så negativ inställning till att medborgaren får välja själv. Partiets talesperson i välfärdsfrågor, Ylva johansson, sänder oroväckande signaler när det gäller valfrihet och vill uppenbarligen hindra människor från att själva välja, se här

Du ska bestämma, även i sjukvården.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar