tisdag 10 november 2009

Kommer vi att köra bensinbilar om 20 år?


Kommer vi att köra bensinbilar om 20 år? Höga bensinpriser och skatteregler gör att vi svenskar köper gasbilar och hybridbilar som aldrig förr.

Idag uppvaktar Region Skåne makthavare i Stockholm kring frågan om att göra Skåne till en pilotregion för biogas. Det är viktigt att vi ställer om vårt samhälle och minskar våra utsläpp. Nya bränslen för transporter är en av flera nödvändiga åtgärder. 2018 ska alla Skånetrafikens bussar använda biogas.

I Skåne finns föutsättningarna för en vidgad biogasproduktion. Här finns lantbruk och livsmedelsproduktion, som utgör själva grunden för att producera biogas.

Vi har tidigare skrivit till regeringen om att regeringen ska sätta upp ett nationellt mål om 20 TWh biogas år 2020. Idag går vi vidare med samtal om hur Skåne kan stärkas som "biogasregion".