fredag 30 oktober 2009

Studentrabatten i Skåne är inte snål


Tidningen Lundagård skriver om att vi vill utveckla och behålla studentrabatten i den skånska kollektivtrafiken, se här.

Studenter är en grupp som har släpat efter i inkomst under de senaste åren. Det gäller även doktorander, som också kan använda sig av rabatten. Som doktorand har jag haft förmånen att ha en doktorandanställning med "riktig" lön och inte utbildningsbidrag, men alla är inte så lyckligt lottade.

I Skåne är rabatten procentuellt sätt lägre än i Stockholm och Göteborgsregionen. Men jämförelsen med Stockholm är svår att göra eftersom det är mer tätbefolkat i Stockholm och de har en tunnelbana som vi inte kan konkurrera med. Jämförelsen med Göteborgsregionen är mer rimlig och då är det billigare att åka kollektivt i Skåne, se tidigare inlägg här
Det viktigaste är prisnivån, inte storleken på rabatten. Vi har använt stora resurser på att investera i kollektivtrafiken, nya tåg och fler bussar. Ta buss 171 Södervärn-Ideon - den går numera var femte minut i rusningstid för att möta kundernas behov. Det är en nödvändig kvalitetsförbättring, som kostar pengar.

Jag tror att det är viktigt att vi utvecklar rabatten efter studenters önskemål, både när det gäller omfattning och utformning på själva rabatten.