onsdag 25 november 2009

Region Skåne startar försök med anonymiserade ansökningar


Imorgon tar Region Skåne beslut om att starta ett försök med anonymiserade ansökningar. Det var en av de första frågorna jag lyfte upp på den politiska dagordningen när jag blev regionråd i mars. Systemet betyder att ansökningar "avidentifieras" (kodas) för att hantera förekomsten av diskriminering. Flera vetenskapliga studier visar att det förekommer diskriminering, se Carlsson/Rooth i Labour Economics 2007 här och Rooth i Labour Economics 2009 här

Medborgaren ska kunna lita på att de blir bedömda för deras kvaliteter och inte deras kön eller efternamn. Utvärderingen av motsvarande försök i Göteborg visar på positiva effekter av anonyma ansökningar. Åslund & Nordström/Skans hittar följande resultat i sin rapport på IFAU från 2007.

"Resultaten visar att en rekryteringsordning med anonyma ansökningar ökade chansen att komma till intervju för både kvinnor och personer med bakgrund utanför västvärlden. För kvinnor finns även en ökad chans att bli erbjuden anställning, men vi ser ingen sådan effekt för personer med utländsk bakgrund."

Jag är mycket nöjd att vi i politiken drar nytta av lärdomar från forskningen.