torsdag 22 april 2010

Akademin övertygar i frågan om förbifart Stockholm


Idag lyfter jag på hatten för professor Jonas Eliasson vid KTH. Hans artikel på DN debatt om förbifart Stockholm och spelreglerna för infrastruktur är träffsäker, klarsynt och övertygande.

"Att ställa Förbifarten mot kollektivtrafikinvesteringar är som att avkrävas att välja mellan en hammare och en skiftnyckel."

"Oavsett vad man tycker om paketinnehållet var det väsentligt att regionens egna folkvalda var de som bestämde vad regionens egna pengar skulle användas till."

Det vill tyvärr Sahlin, Wetterstrand och Ohly skjuta i sank.

Jag drar tre slutsatser av artikeln:
1. Trängselavgifter är ett bra sätt att hantera problem med trängsel. Och intäkterna bör hanteras lokalt/regionalt, utan att staten kör över regioner och kommuner.
2. Även investeringar på vägar gynnar kollektivtrafiken (bussar)
3. Folkomröstningar är inte bra när det inte finns tydliga alternativ.

Bloggar