måndag 19 april 2010

När en människa reduceras till att vara invandrare


Vad har en invandrad läkare från Iran gemensamt med en invandrad bonde från Guatemala? Förutom att de båda har invandrat till Sverige är det ganska lite som förenar dem.

Sydsvenskan belyser träffande hur utseendet och namnet bestämmer vem du är. Hur vi buntar ihop människor. Hur vi reducerar människor till att vara invandrare eller inte. Som om en människa inte har andra identiteter eller i första hand är "svensk" eller inte. Tyvärr finns det dem som buntar ihop, förenklar och medvetet pratar om "vi och dom", se tidigare inlägg här och här

En undersökning visar att "Mer än var fjärde elev som är född eller uppväxt i Sverige bemöts inte som svensk. Det visar en undersökning som Sydsvenskan gjort bland treorna vid några av Malmös gymnasieskolor." Diskussionen har likheter med den diskussion som fördes om president Obama, på temat "är han tillräckligt mycket amerikan"? Jag har en vision om ett Sverige som är öppet och där människor behandlas utifrån den individ man är och inte utifrån härkomst. Vi har en lång väg kvar att vandra.

Media och bloggar