tisdag 27 april 2010

"Jobben, jobben, jobben"; LO är förutsägbara och Borg måste tänka om


DN debatt skriver Lo-ekonomen Lena Westerlund:

"Företagen minskade inte alls antalet arbetade timmar i samma grad som produktionen gick ned 2009. De tycks ha valt att behålla personal i betydligt större omfattning än i tidigare nedgångar. "

Även om jag inte är helt övertygad om att det är så det ligger till, se t.ex. Bergh är slutsatsen att det behövs starkare insatser för att ha en jobbtillväxt helt riktig. Som väntat kritiserar LO regeringen (något annat hade väl varit tjänstefel):

"Regeringen har förvisso stimulerat ekonomin genom krisen, men huvuddelen av stimulanserna 2009–2010 består av ineffektiva permanenta skattesänkningar och inte av tillfälliga åtgärder som upprätthåller jobb i en efterfrågekris, till exempel statsbidrag till kommunerna. Skattesänkningarna görs av ideologiska skäl, inte för krisbekämpning."

Som ett brev på posten meddelar de rödgröna att de vill öka stadsbidragen till kommuner och landsting.

Men är verkligen jobbskatteavdraget ineffektivt? Inte direkt. Det handlar om att öka drivkraften för egenförsörjning och öka arbetsutbudet. Det har långsiktiga effekter på arbetsmarknadens funktionssätt. IFAU:

"Det är bra att marginalskatteförändringarna är störst för dem med lägst inkomst, då tidigare forskning visat att de förväntade effekterna på arbetsutbudet är störst för dessa grupper."

Sedan finns det relevanta invändningar mot jobbskatteavdraget som att medborgarnas kännedom om skattesänkningen är för låg. Frågan som LO och de rödgröna bör besvara är givetvis "Hur högre skatter leder till fler jobb?"
Samtidigt är det uppenbart att Anders Borg måste börja lyssna på kritiken att det måste komma åtgärder för att stimulera efterfrågan av arbetskraft. Riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften för småföretagare som anställer sin första anställd är ett spännande förslag.

Media