tisdag 13 april 2010

Sverigedemokraterna uttalar sig vidrigt om invandring

”Jag har kastats tillbaka till 1940-talet.” Det var tanken som slog mig när jag hörde Sverigedemokraten Lars Anders Espert högst oväntade inlägg (och reservation) på ett nämndsmöte i Region Skåne. Och sedan frågade jag mig om han missat sitt partis senaste medieträningskurser? Sverigedemokraterna skulle ju kasta rasbiologin över bord, finslipa språket och försöka läsa in sig på andra politiska frågor än invandringen.

När regionala tillväxtnämndens ledamöter skulle diskutera frågan om visioner och strategier i Öresundsregionen sade sverigedemokraten Lars Anders Espert nämligen följande:

”Hela dokumentet på 30 sidor är genomsyrat av och besmittat med ett ”integrations-och invandrar-virustänkande” där Öresundsregionens växande dominans hotar att ta över nationalstatens suveränitet”.

I övrigt yrkade Lars Anders Espert på att alla de delar som berörde invandring skulle utgå.

Jag tar mycket illa vid mig av ordvalet och Sverigedemokraternas retorik. Menar man att invandrare är ett virus? Med retoriken ställer Sverigedemokraterna grupper mot varandra och det andas att invandrare för med sig problem (virus?).

Jag säger inte att allt med invandring är positivt. Utanförskap i form av bristande språkkunskaper och arbete är ett problem. Men det finns även positiva delar. Som att invandring ökar handeln, se tidigare inlägg här Som att unga människor med rötter i andra länder startar företag och är framgångsrika medarbetare på t.ex. advokatbyråer och i Region skåne.Och det finns kommuner som lyckas bra med integrationen, se
integrationsbloggen

Till skillnad från Sverigedemokraterna vill jag inte att Sverige ska stänga gränsen. Jag tror inte att Öresundsregionen blir en konkurrenskraftig region om vi inte är öppna för omvärlden.Media och andra bloggar

Sydsvenskan

Ärende i Region Skåne