torsdag 15 april 2010

Trängselavgifter är bra för miljön, men Maud Olofsson bör hålla tassarna borta från SkåneNäringsminister Maud Olofsson uttalar sig i dagens Sydsvenskan med anledning av infrastruktursatsningar i Skåne. Ministern vill att det ska införas trängselavgifter för att finansiera mer infrastruktur i Skåne.

Jag är positiv till trängselavgifter. Men inte för att finansiera infrastruktur utan som ett sätt att minska trängsel. Jag tror helt enkelt att det blir mindre trängsel om vi sätter ett pris på trängsel. På samma sätt som att det blir mer arbete om vi har låg skatt på arbete och mindre bilkörande om vi har hög skatt på bensin. Trängselavgifter är en marknadslösning för att hantera problem med trängsel.

Erfarenheten från Stockholm är mycket positiv i detta avseende. Någonting måste göras, vi kan inte sitta med armarna i kors och titta på. En utredning från IBU Öresund pekar mot att trafiken i Öresundsregionen ökar med 50 procent och att godstrafiken dubbleras. Anders Rubin (S) uttalande att Malmö inte har problem med trängsel idag blir märkligt om man tänker hur det kommer att bli i framtiden. Politik handlar ju faktiskt om att ta ansvar för framtiden.

Ska man använda intäkterna till att finansiera infrastruktur måste de såklart användas lokalt, t.ex. till spårbunden trafik i Malmö, Lund och Helsingborg, se här. Intäkter från trängselavgifter i Malmö ska inte användas i hela Skåne.

Signaturen SH på Sydsvenskan uttrycker det väl:
"Att biltullar i Malmö skulle bekosta infrastruktursatsningar i hela Skåne är helt befängt. Kanske kan inte ens politikerna uppe i Stockholm skilja på "Malmö" och "Skåne"? Allting är samma sak här nere?"


Media och bloggar: