fredag 23 april 2010

Presstödet bör avskaffas

Media spelar en avgörande roll i demokratin. Ansvaret att granska makthavare och att utgöra ett forum för debatt är tidningar och etermedias viktigaste uppgift.

Med anledning av att Nationaldemokraterna erhåller statligt stöd (presstöd) till sin tidning aktualiseras glädjande nog frågan om presstödets vara eller icke vara. Är det rimligt att staten stöttar vissa tidningar framför andra? Ur ett principiellt perspektiv är svaret givetvis Nej. Per Svensson skriver träffande på Sydsvenskans kultursida:

"Yttrandefrihet är rätten att säga också korkade saker utan att riskera att bli straffad av staten. Yttrandefrihet betyder inte att man har rätt att få betalt av staten för att säga korkade saker."

Ett argument som ofta framförs av förespråkarna för presstöd är att samhället måste stötta "andratidningen" på orten så att den dominerande aktören inte får monopolställning. Men är det argumentet verkligen hållbart när även mindre tidningar ingår i stora koncerner.

Martin Ahlquist på tidningen Fokus meddelar att han avgår, se Sydsvenskan, SvD och DN
Fler borde följa hans exempel.

Media och Bloggar