tisdag 6 april 2010

Socialdemokraterna utmanas i en debatt om jobben


Jag skickade idag nedanstående brev till det Socialdemokratiska regionrådet Christine Axelsson där jag utmanar henne på debatt om jobben. Jag har tidigare skrivit mycket om vilken politik som ger fler jobb och vilka reformer som är nödvändiga för att vi i Sverige och Skåne ska möta framtiden med tillförsikt. Det handlar om sänkt skatt på arbete, se här, och förslag om att underlätta övergången från studier till arbete, se här och att stärka outsiders möjlighet på arbetsmarknaden, se här.

"Christine,

En avgörande fråga för såväl Skåne som resten av Sverige är jobben. Inte minst ungdomars situation på arbetsmarknaden manar till eftertanke. Jag konstaterar att vi båda prioriterar dessa frågor inför valet och att vi söker medborgarnas mandat för att få förverkliga vår politik.

Vi representerar två tydliga politiska alternativ. Det är uppenbart att vi inte har samma utgångspunkt och politik för att skapa fler jobb. Det gäller
exempelvis synen på lärlingsutbildning med lärlingslön, skatten på arbete och företagandets villkor.

Jag utmanar dig på offentlig debatt om hur vi skapar fler jobb i Skåne och Sverige. Förslagsvis kan debatten fokusera på hur vi underlättar övergången från studier till arbete för ungdomar och studenter. Jag hoppas att vi även kan diskutera hur vi får fler och växande företag och hur vi kan öka den enskildes drivkraft för arbete. Det är min förhoppning att vi inom kort kan finna ett lämpligt datum."