onsdag 3 februari 2010

Kaos i trafiken: Vems är felet?


Det har inte undgått någon att snökaoset ställer till det för trafiken i allmänhet och kollektivtrafiken i synnerhet. Även andra nordiska länder är drabbade, se DN
Människor visar stor förståelse för att den extrema vädersituationen får effekter på framkomligheten för tåg och bussar, se sydsvenskan I Skåne försvåras situationen inte enbart av vädret, utan också av den lägre kapaciteten till följd av byggandet av citytunneln.

Alla gör sitt yttersta för att hantera situationen. Men i mediedramaturgins natur ligger att hitta syndabockar. Och tyvärr spär en del politiker på den bilden. Infrastrukturminister Åsa Torstensson skyller på den tidigare S-regeringen och Socialdemokraten Lena Hallengren på nuvarande regeringen, se här. Suck!

Jag ska ge ministern rätt på en punkt: medel till underhåll har varit otillräckliga. Spåren bör klara snö. Hur når vi dit?

Jag menar att vi bör höja banavgifterna så att Banverkets omfång kan öka. I ett internationellt perspektiv har Sverige mycket låga banavgifter, vilket givetvis påverkar banverkets möjlighet att hålla uppe kvaliteten på spåren. Höj avgifterna, under förutsättning att avgifterna inte behöver betalas om spåren är ur funktion. Idag betalas en avgift oavsett om spåren går att använda. Det ger märkliga incitament.

Men det är tyvärr en lång väg att vandra. I Skåne har vi under arbetsnamnet "kraftsamling Öresund" tillsammans med banverket arbetat med att förbättra punktligheten. Trots stora insatser har vi enbart rört på ytan kring problematiken med teknisk kapacitet.

Medborgaren ska kunna lita på att tågen avgår och kommer fram i tid. Ibland fokuserar vi på regional och lokal nivå väldigt mycket på kommande (nya) infrastrukturprojekt och klagar på att regeringen prioriterar drift och underhåll framför nya projekt. Men problemet är inte den stora fördelningen till underhåll, utan att den totala kakan till infrastruktur är för liten.

Infrastruktur är en av statens viktigaste uppgifter. Den här vintern visar med tydlighet att det behövs en kraftsamling för att förbättra underhåll, samtidigt som nya projekt kan förverkligas.

Media och bloggar