måndag 22 juni 2009

Byggnads granskningsavgifter är INTE en del av den svenska modellen.


Idag skriver Gunnar Strömmer och Clarence Craaford om Byggnadsarbetareförbundets s.k. granskningsavgifter. Det är avgifter (1,5 procent av de anställdas löner) som arbetsgivaren betalar för fackförbundet ska kontrollera löner, oavsett om de anställda är medlemmar i facket eller inte.

"Det fanns inga garantier för att granskningsavgifterna inte gick till politisk verksamhet. Dessutom medgav Byggnads att man inte ens utförde den lönegranskning som pengarna sades gå till."

Tyvärr är det här inget nytt eller enskilt fenomen. Jag har själv tagit upp det orimliga i detta i skriften Vägval Invandring, där jag behandlar frågan om vissa fackförbunds syn på arbetskraftsinvandring, se här

Som vanligt är Centrum för rättvisa på helt rätt spår. De har tidigare drivit frågan om det olagliga med positiv särbehandling vid intagning till högre utbildning. Det är mycket positivt med en aktör som värnar grundläggande fri- och rättigheter.

Nu kommer en hel del antagonister att säga att Centrum för Rättvisas agerande strider mot den svenska modellen. Det är precis tvärtom.

Media
Brännpunkt