måndag 1 juni 2009

Värna frikopplingen mellan staten och religiösa samfund: inga imamutbildningar i statlig regi

Regeringen tillsatte för något år sedan en statlig utredning om att inrätta en statlig imamutbildning. Utredaren Erik Amnå presenterade sitt förslag idag. Han vill inte att det tillskapas en statlig imamutbildning. Om detta skriver Svd
Utredaren hittar inga tecken på att radikalisering inom Islam drivs på av imamer.

"Däremot är det uppenbart att det finns också i islams namn, vi vore naiva om vi inte såg det, många som torgför sig som imamer med väldigt militanta medel och anspråk. Precis som det gör i flera fundamentalistiska varianter av världsreligionerna. Men jag bedömer inte att man via en utbildning skulle nå de mest behövande imamerna." (Erik Amnå)

Väl talat. Det finns fundamentalister inom samtliga religioner. Dessa ska motverkas, men varför Islam ska särskiljas är svårt att förstå. Leijonborg vill inte avfärda att det ändå införs en statlig utbildning, ty först ska remissinstanserna komma med sina synpunkter, se svd
här

Jag hoppas att ministern lyssnar på utredaren. Staten och religiösa samfund ska vara åtskilda från varandra. Om man inte håller på detta finns det alltid en risk att staten börjar styra det religiösa innehållet.

Samtidigt efterfrågar imamerna större möjligheter att lära sig svenska och få kunskap om svensk lagstiftning. Det är glädjande. Låt oss rikta våra samhällsresurser till detta, framför att styra innehållet i kursplaner för imamutbildning.