måndag 29 juni 2009

Bäckström lanserar intressant förslag

Dagens DN-debatt innehåller en artikel av Urban Bäckström, Svenskt Näringsliv och Jörgen Appelgren, Nordea. De föreslår ett förändrat mål för penningpolitiken. Istället för att enbart ta hänsyn till inflationstakten bör riksbanken även titta på tillgångspriser (fastigheter, aktier, etc).

"Centralbankernas inflationsmål alltför endimensionellt. Även kreditexpansion och huspriser måste beaktas."

Jag har tidigare skrivit om behovet av nytänk på området, se tidigare inlägg "är ingen rädd för inflationen längre", se här

Jag skrev då:
Det är riktigt att vi just nu inte ser en effekt av de existerande satsningarna på inflationen (mätt som Konsumentprisindex), men i längden kommer givetvis den expansiva penningpolitiken ha effekt på inflationen (pengarna som pumpas ut försvinner ju inte i det blå). Resan dit går troligen via högre priser på fastigheter och aktier.

Bäckström/Appelgrens förslag för att hantera detta dilemma är mycket intressant.
Respons från finansministern?

Media
DN