söndag 21 juni 2009

Föräldraförsäkringen upp till debatt.


Jag fick ingen pappersversion av Svd i morse, men läser i "nymedie"-versionen på nätet om ett förslag från Liberala Kvinnor om en tredelad föräldraförsäkring. Det kommer att bli en väldig debatt på Folkpartiets kommande landsmöte i november. Jag skulle anmäla ordet redan nu, om det vore möjligt. Egentligen är jag för en helt individualiserad föräldraförsäkring, men ser det här förslaget som ett första steg i rätt riktning. 

Förslaget: föräldraförsäkringen ska delas i tre delar: en del till mamman, en del till pappan och en del som föräldrarna själva får bestämma över. Det är den modell som vårt nordiska grannland Island har infört, så det är ju inte tagit i luften. 

Min utgångspunkt är att föräldraförsäkringen, precis som namnet antyder, är en socialförsäkring som riktar sig till föräldrarna för att de ska kunna vara hemma med sina barn. Därav att ersättningen i föräldraförsäkringen är kopplad till respektive förälders inkomst (80 procent upp till taket). Precis som alla andra socialförsäkringar är individuella bör även föräldraförsäkringen vara kopplad till individ och inte familj. Det är  inte möjligt att överföra sin sjukpenning på någon annan och på principiell grund bör samma sak gälla för föräldraförsäkringen. 

En del menar att denna hållning betyder att staten styr våra liv in i minsta detalj. Det är felaktigt. Det här handlar om vad staten ska finansiera, den sätter inga förbud kring hur familjer vill planera sina liv.   
 
Jag vill poängtera att min syn på föräldraförsäkringen vilar på principiell grund och inte hänger samman på eventuella effekter på jämställdheten. Men det finns givetvis en koppling mellan föräldraförsäkringen och jämställdheten. Studier visar att kvinnor tappar i inkomst/karriär-utveckling och aldrig kommer i kapp sina kollegor, allt annat lika.  

Fp (och Regeringen) har försökt lösa det med en jämställdhetsbonus. Det bygger på utgångspunkten att det är är inkomstojämlikheten mellan män och kvinnor som är grunden till det ojämlika uttaget i försäkringen (beroende på att taket inte täcker den med högre inkomst). Det är nog en riktig analys, men hanterar inte det faktum att även normer, och inte enbart ekonomi, spelar roll för fördelningen av uttag i föräldraförsäkringen. För tillfället ser vi tydligt att det är i familjer med högre utbildning (oavsett inkomstskillnad mellan man/kvinna) som uttaget delas mer lika, vilket kan tolkas i termer av att dessa par har andra attityder till jämställdhet. Förhoppningsvis kan en individualiserad föräldraförsäkring bidra till att stärka normen att jämställdhet är viktigt.

      
Media och bloggar