lördag 13 juni 2009

Kan vi mäta lycka?


Jag befinner mig på European Society for Population Economics (ESPE) årliga konferens, denna gång i ett varmt Sevilla. Igår presenterade jag uppsatsen  Disability retirement as a substitute for unemployment? The case of immigrants in Sweden, 1982-2003. på en lyckad session med bland annat en OECD-ekonom, som skrev om liknande ämne. 

Kändis-ekonomen Bruno Frey presenterade utdrag ur den s.k lyckoforskningen under rubriken "Happiness- The View of Economics". Vad gör oss människor lyckliga? Människor i rika länder är lyckligare än människor i mindre rika länder. Men för oss som lever i rika länder är pengar bara delvis kopplade till lycka - ju rikare vi blir så är det föga förvånande andra saker som gör oss lyckliga, exempelvis socialt umgänge med vänner, sex och att arbeta. Enligt Bruno Frey handlar det dessutom om hur vi organiserar våra samhällen och han slår ett slag för direktdemokrati, d.v.s. lokala folkomröstningar. Forskning gällande Schweiz visar att känslan av delaktighet är viktig för upplevelsen av lycka och att denna stärks av mer federala inslag. Bruno Frey driver tesen att vi kan mäta lycka, att metoderna för att vara säker på att vi får "riktiga" svar blir allt mer sofistikerade.   

Bör Regeringar ha som övergripande mål att maximera nationens lycka? 
Abslout inte, säger Bruno Frey. Dels därför att regeringar saknar en sådan kompetens och dels därför att "samhällsnytta" är ett problematiskt begrepp, ty den kan ställas mot individens rättigheter och få märkliga konsekvenser. 

Vad bör Regeringar göra enligt Frey? 
- främja full sysselsättning
- stödja och stärka utbildning
- främja uppåtgående social rörlighet (för att inte skapa för stora klyftor)