tisdag 23 juni 2009

Regionpolitiker som föredöme?


Sydsvenskan granskar om vi regionpolitiker lever som vi lär, d.v.s. om vi lever upp till våra ambitioner om minskad klimatpåverkan genom att t.ex. åka kollektivt. Det gör majoriteten av politikerna inte.

För egen del har jag åkt kollektivt under många år, även om jag sedan en kort tid tillbaka (slutet av maj) har tjänstebil. Som Regionråd gick det helt enkelt inte att åka kollektivt när jag ska flänga mellan tre olika orter på en dag. Men jag ska villigt erkänna att jag egentligen föredrar att åka kollektivt. Dels kan jag arbeta samtidigt som jag reser och dels kommer jag fram utvilad, eftersom jag inte behöver koncentrera mig på trafik. Nu spenderar jag tiden i bilen tillsammans med radion, men när jag har hört ekonomiekot för andra gången upplever jag inte längre tiden i bilen som meningsfull.

Jag menar att kollektivtrafiken är underskattad när man ser till vad som är rationellt (det är alltså inte enbart av miljöskäl som det är att föredra). Ty den tiden på tåget/bussen som människor kan använda till att arbeta måste bilföraren ta igen på en annan tid. Det är dessutom bekvämt, då jag som resenär inte behöver fundera på trafiken, utan kan vara djupt försjunken i en tidning eller plita på datorn.
Mer om detta i tidigare inlägg, se här

Ta tillfället och chatta med undertecknad om miljö, kollektivtrafik och annat på sydsvenskan. Imorgon, onsdag, kl.14, det finns möjlighet att ställa frågor i förväg.

Media
Sydsvenskan
Sds