tisdag 16 juni 2009

Intressant rapport från psykologförbundet manar till eftertanke.

Hur står det egentligen till med insatserna mot psykisk ohälsa. Psykologförbunden presenterar idag en undersökning som manar till eftertanke. Den presenterars på brännpunkt
Hela undersökningen
här

Upprepade studier visar att en tredjedel av patienterna som söker hjälp på vårdcentralen har problem relaterade till psykisk ohälsa som exempelvis depression. Detta är vårt lands största folkhälsoproblem. Det är oacceptabelt att 70 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog.

Utredningen visar att privata vårdgivare har bättre tillgång till psykologer. Det har troligen att göra med att vårdavtalen med privata aktörer ställer helt andra krav än vad som kan ställas på landstingens/regionernas egen verksamhet. Den privata aktören har helt enkelt en annan skyldighet gentemot regionen (på grund av avtalet) än vad offentligt drivna vårdcentraler har.

Skåne ligger bra till i mätningen. 9 av 10 vårdenheter har tillgång till psykologer, vilket gör att Skåne ligger i topp av listan. Och med tanke på att tillgång till psykolog-komptens är ett krav i det nya Hälsoval Skåne är placeringen enligt förväntan. (de som inte har är troligen de enheter som inte ingår i Hälsoval Skåne).

Utredningen manar till eftertanke. Ska människor bli nöjda med vården och få ett gott bemötande och omhändertagande måste fokus öka för att stärka psykolog-insatserna.