onsdag 17 juni 2009

Tobias Krantz blir ny högskoleminister, Grattis!!


Tobias Krantz blir ny högskoleminister efter Lars Leijonborg, se svd och sds

Behöver man vara akademiker (forskare) för att vara högskole- och forskningsminister? Givetvis inte (politik handlar inte om cv), men det är en fördel. Krantz bakgrund som Fil dr i Statsvetenskap är en tillgång.

Uppmaningar till den nya ministern:
  • Säkerställ att de universitet/forskningsmiljöer som håller hög internationell klass får en tyngdpunkt av resurserna även i framtiden.
  • Lyft fram unga forskare och inför fler karriärvägar, så att fler nydisputerade kan vara kvar i akademin.
  • Ge Universiteten större möjligheter att utarbeta egna antagningsregler, ty betyg/högskoleprov säger inte allt om studentens möjlighet att ta del av utbildningen.
  • Bli bättre på att ta tillvara på de innovationer som skapas, d.v.s. kommersialiseringen av innovationer måste bli bättre.