torsdag 25 juni 2009

Individuell lönesättning är bra för jämställdheten


SACO presenterar idag en undersökning om löneskillnader mellan män och kvinnor. Som väntat visar de att det finns skillnader i lön som inte kan förklaras av utbildning, bransch och ålder. Med andra ord, även om en kvinna utför samma arbete och har samma egenskaper, så tjänar en kvinna mindre än en man.

Det finns en rad studier (forskningsartiklar) som visar på denna "oförklarade skillnad" och som tolkas i termer av diskriminering och/eller normer. Den oförklarade delen för Sverige hamnar omkring 2-8 procent i studierna. Det som är intressant med denna studie från SACO är att de visar att löneskillnaderna mellan könen minskar, mycket beroende på att kvinnornas utbildningsnivå ökar, se svd här.

Att löneskillnaderna minskar över tid hittar även Stanley/Jarrel i en metastudie över forskningen, publicerad i ansedda Journal of Human Resources, se abstract på jstor här
Den intressanta frågan är givetvis om den "oförklarade" delen minskar. Det är givetvis förhoppningen och det finns flera tecken på att det går i rätt riktning. Ekot rapporterar att SACO pekar på att individuell lönesättning höjer kvinnors löner i akademikeryrken.Att i högre utsträckning se den enskilde medarbetaren och ha lönesamtal minskar troligen risken för diskriminering.

Länk
SACO