onsdag 17 juni 2009

Läkare sjukskriver för länge, finns det en lösning?

Idag presenteras en studie av forskare på Karolinska Institutet. Den omnämns här
Den visar att läkare sjukskriver den enskilde längre än nödvändigt.

"Orsaken är långa väntetider på utredningar och behandling inom vården. Nästan hälften av läkarna använder sig dessutom inte av Socialstyrelsens nya riktlinjer om hur länge en person ska sjukskrivas för sina åkommor. "

Det här är naturligtvis ett problem. Men samtidigt konstaterar jag att sjukskrivningarna nu sjunker med en väldig fart. Inte sedan 1982 har så få varit sjukskrivna. Färre beviljas också förtidspension, se här
Den positiva utvecklingen har troligen sin grund i ändrade attityder (sociala normer), men även att läkare har bättre stöd än tidigare. Dagens studie visar dock att det finns mycket kvar att göra. I Region Skåne har vi bedrivit ett mycket lyckat arbete med sjukskrivningar, med förstärkt beslutsstöd för läkare och med tidiga insatser för människor som annars riskerar att bli långtidssjukskrivna, se Dagens Samhälle.