onsdag 7 oktober 2009

Klarsynt av Jan Björklund: äntligen besked om HH-tunneln

Idag presentera ett mycket glädjande besked. Folkpartiets partistyrelse ställer sig bakom en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.

I sydsvenskan säger Jan Björklund:

" Öresundsregionen kan bli den mest dynamiska tillväxtregionen i Nordeuropa. Förutsättningarna finns. Men förbindelserna över Sundet är avgörande. Det är hög tid att planera för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör."

I Skåne upplever vi ofta att statens företrädare i Stockholm inte förstår Öresundsregionens storhet. 3,7 miljoner medborgare och 25 procent av Sverige och Danmarks BNP finns i regionen. Därför är det glädjande att Jan Björklund så tydligt visar medvetenhet om våra behov.

Jag delar uppfattningen att alternativet att tillåta (last)biltrafik måste utredas och tas i beaktande. En investering i en fast förbindelse kostar gissningsvis mellan 10-15 miljarder kronor och då är det viktigt att bygga långsiktigt där flera trafikslag får utrymme.

Det är en glädjens dag idag.

Media