onsdag 7 oktober 2009

Orimligt agerande av DSB och danska myndigheter!


Sydsvenskan
rapporterar om att försenade Öresundståg inte längre stannar vid Tårnby och Örestad i Köpenhamn. DSB Firsts nya körplan gör att pendlare måste byta tåg på Kastrup om det är förseningar.

Vad håller danskarna på med? Det är visserligen kamp på "parken" på lördag, men måste kampen tillämpas i trafiken också? Öresundspendlare ska kunna lita på att tågen stannar på utsatta stationer. Ännu märkligare är att DSB First och den danska trafikstyrelsen genomför detta utan att samtala med Skånetrafiken, som är huvudmannen på den svenska sidan.

Agerandet är fullkomligt oacceptabelt. När man planerar trafik måste man ta hänsyn till resenärerna, oavsett om resan slutar på "fel" sida bron. Politiskt arbetar vi på olika sätt med att involvera danska och svenska kommuner i arbetet med att minska gränserna i Öresund. Vi arbetar också med att göra tekniken på respektive sida mer likvärdig, så att transportsystemen ska hålla ihop. Men vad hjälper det om vi inte samarbetar i praktiken? Vad hjälper det om pendlare inte kan lita på att tågen går i tid?

Jag kommer att skriva ett brev till DSB och den danska trafikstyrelsen och föreslå en träff där danska och svenska trafikhuvudmännen träffas. Det självklara målet är givetvis att hitta en lösning där resenären inte kommer i kläm.