onsdag 14 oktober 2009

Om vikten att politiker är pålästa, exemplet FRA avskräcker.


Idag debatteras FRA-frågan i Sveriges riksdag. Svenska dagbladet gör en undersökning av kunskapsnivån hos beslutsfattarna i Försvarsutskottet, det utskott som ansvarar för frågan, se
här

Jag testade själv Svd:s test och fick 3 av 4, trots att jag inte betecknar mig som särskilt insatt i frågan. Nu vet jag inte om det samma frågor, men så svåra är de inte. Jag tror att den låga kunskapsnivån är mycket olyckligt och problematiskt. Människor har nämligen större respekt och förståelse för tagna beslut om politiker är pålästa.

Om jag gör en jämförelse med när vi införde Hälsoval Skåne upplevde jag att en av våra uppgifter i mötet med kritiker var att visa på att politik ibland är komplext och inte svart eller vitt. Det var viktigt att visa att vi som beslutsfattare är medvetna om att ett nytt system kan få negativa konsekvenser, men att vi gör bedömningen att fördelarna ändå överväger.

I min roll som regionråd har jag lagt märke till att det är viktigt att visa att jag är insatt och kunnig, ty annars tas jag inte på allvar.

Min uppmaning till medborgarna är att ställa krav på sina valda politiker. Kryssa personer som man vet kommer att vara insatta i de frågor som de ansvarar för.