måndag 26 oktober 2009

Rosengårdsbarn behöver också vaccinera sig.

Sydsvenskan skriver under rubriken "rykten får många att tveka om vaccin", här, att föräldrar på basis av nyhetsrapporteringen inte vågar ge sina barn vaccin mot svininfluensan. Särskilt påtagligt är det i Rosengård i Malmö.

Det är viktigt att samhället påtalar att påföljderna av svininfluensan troligen är värre än biverkningarna av vaccinet. Det här visar att vi har brustit i vår förmåga att få ut vårt budskap bland de som inte enbart hämtar information från svenska medier.En fråga som infinner sig är om vi har haft information på fler språk än svenska?