måndag 5 oktober 2009

Strukturomvandling i praktiken, exemplet Sibbhult.


Idag besökte jag Färe Industricenter i Sibbhult. Exemplet representerar strukturomvandling i praktiken. Att fordonsbranschen hamnat i en avgrundsdjup kris har knappast undgått någon. 2006 drabbades den skånska orten Sibbhult. Då beslutade Scanias ledning att lägga ned verksamheten vid växellådsfabriken i Sibbhult. Orten, som var starkt identifierad med Scania-fabriken, upplevde samma undergångsscenarion som nu Trollhättan och delvis Olofström i Blekinge går igenom.

I Sibbhult kunde insatser från Region Skåne och andra offentliga aktörer tillsammans med ett exemplariskt uppträdande från Scanias ledning vända nederlaget till ett föredöme. I Färe Industricenter, lokaliserat på det gamla Scania- området, finns många företag etablerade med hundratals arbetstillfällen. Trots finanskris arbetar idag mer än 200 personer på området.

På mötet diskuterade vi hur gick denna omställningsprocessen till? Vilka verktyg användes? Vad kan vi lära från exemplet Sibbhult i dagens turbulenta kristid?

Jag fick veta mer om hur man vänt den negativa utvecklingen efter Scaniafabrikens nedläggning till en framgångssaga för innovation och miljöteknik. Miljöteknik är ett område där Sverige är en av de ledande och där det finns stora exportmöjligheter. Det var intressant att ta del av företagens tankar om framtiden och de nya verksamheter som etablerat sig.

Exemplet Sibbhult visar också den svenska modellen när den är som bäst. Fackförbunden bejakade behovet av förändring och Scania visade förståelse för behovet av att ge de anställda möjlighet att börja på något nytt.