tisdag 27 oktober 2009

Inför budget 2010: Stora satsningar på kollektivtrafiken!


Idag presenterar femklövern budgetsatsningar på kollektivtrafiken för 2010. Inlägget går också att läsa på femklöverns blogg, se här

Skånetrafiken har idag drygt 200 000 dagliga kunder och marknadsandelen uppgår till cirka 20 procent av allt resande. Det innebär att kollektivtrafiken idag tar marknadsandelar från bilen. I konkreta siffror handlar det om att närmare 130 miljoner resor gjordes förra året i Skåne.

En viktig förklaring till resandeökningen är den förändrade synen på Skåne som en del av en större region. Detta är en fantastisk utveckling av den skånska kollektivtrafiken som givetvis måste uppmuntras, värnas och förstärkas. Det är således avgörande att vi lyckas knyta samman bra boende med kultur, nöjen samt goda arbetsmöjligheter genom en effektiv och prisvänlig kollektivtrafik.

En utökad kollektivtrafik ger också stora miljövinster vilket ligger i linje med Region Skånes klimatmål och höga ambitioner inom miljöområdet.

Idag presenterar Femklövern sina satsningar för hur Skåne ska få den bästa kollektivtrafiken i landet:

Skånetrafiken får i uppdrag att ta fram fler attraktiva turistpaket, företagslösningar och resor med koppling till kultur- och idrottsevenemang. Det blir inga höjningar av biljettpriserna i kollektivtrafiken nästa år.
  • Studentrabatten gäller även 2010. Studentrabatten som infördes på prov tidigare år har blivit en succé och femklövern låter därför försöket med studentpriser fortsätta även nästa år.
  • 30 miljoner kronor öronmärks för att förbättra informationen till resenärerna, öka framkomligheten för busstrafiken samt genomföra anpassningar för funktionshindrade.

De närmaste åren står Region Skåne inför stora utmaningar och redan år 2020 väntas Skåne ha ett fördubblat resande jämfört med 2006.Vårt mål är att Skåne ska ha den bästa kollektivtrafiken i landet och den styrande Femklövern har beslutat att nå målet genom kraftfulla investeringar, öppenhet för ny teknik och plånboksvänliga priser. Vinsten av detta, i form av en sammanknuten arbetsmarknadsregion och stora miljövinster, är så värdefull att den knappt kan beräknas i pengar.