onsdag 28 oktober 2009

Skolan kan lära av hälsoval


Idag börjar Socialdemokraternas kongress. En av de stora stridsfrågorna är om friskolor ska få gå med vinst. Det är klart att de ska få göra, vilket företag vill vara verksamt om man inte får gå med vinst?

Jag tycker det är märkligt att skoldebatten handlar om "vinst" och inte om hur vi får högre kunskap bland eleverna. Faktum är att systemet med skolpeng och friskolor har mycket att lära av de modeller med Hälsoval som har utvecklats runt om i landet. Jag är en stor vän av friskolor. Men skolsystemet bör förändras på ett antal punkter:

  • Friskolor har ingen skyldighet att ta emot elever när skolan tycker att det är fullt. Kommunala skolor har å andra sidan ett krav att kunna ta emot alla, eftersom kommuner måste garantera den enskildes skolgång. Det aktualiserar Svd här Det rimliga vore att ingen aktör (friskola eller kommunal skola) fick neka någons val. I hälsovalet får individens val aldrig nekas och det har upplevts som rättvist och stärker individens valmöjlighet.
  • Skapa lika villkor mellan friskolor. Samma krav, exempelvis i form av skolhälsovård, ska gälla för alla skolor.
  • Skapa verklig möjlighet att välja. Idag upplever jag gymnasievalet som att föräldrar och elever får hem en massa reklam om olika skolors förträfflighet. Men det saknas objektiv information om lärartäthet, betygsnitt, etc. Den här typen av kvalitetsindikatorer finns på webbplatsen "mina vårdkontakter" för de olika enheterna i Hälsovalet.