måndag 26 oktober 2009

Viktiga förslag för framtidens universitetsjukhus


Idag presenteras förslag som ska utveckla den skånska universitetssjukvården.

  • En gemensam ledning för de båda sjukhusen bildas. Bent Christensen blir ny chef för Skånes Universitetssjukhus.
  • Det bildas en forskningsplattform under namnet "Universitetsmedicinskt centrum Skåne". Det betyder att ledningen för Medicinska fakulteten kommer att samarbeta med sjukhusledningen på ett mer strukturerat sätt än idag.
Vi har ställt oss är följande framtidsfrågor: Hur skapar vi Sveriges bästa universitetssjukvård? Hur ser vi till att vi även i framtiden har världsledande medicinsk forskning i Skåne?

Beslutet idag handlar om att ta bort de hinder som blir problem i framtiden.
  • Det handlar t.ex om olika kulturer och styrsystem och att ledningen fungerar bättre när det finns en chef/ledning.
  • Det handlar om att undvika dubbelarbete inom till exempel administration.
  • De investeringar som sker i ny teknik, utrustning och byggnader kan optimeras och struktureras utifrån vad som är bra för Skåne och inte respektive sjukhus.
  • Det underlättar samarbetet mellan Lunds Universitet (medicinska fakulteten).
Behovet av gemensam ledning aktualiseras av det fall med en patient på ögonkliniken, som hamnade i kläm mellan olika strukturer, se sydsvenskan här. För att undvika sådana händelser i framtiden tror jag att det är nödvändigt att ha en gemensam ledning och styrning.

Ett fördjupat samarbete med Lunds Universitet möjliggör framstående klinisk forskning och möjligheter för oss att bli mer konkurrenskraftiga inom sjukvård och forskning i Norra Europa. Det kommer att vara bra för både Lund och Malmö. Det ligger i linje med den statliga utredning om klinisk forskning som presenterades i maj i år (Stendahl-utredningen) och betyder att vi drar lärdom av det arbete som redan påbörjats i Nederländerna med mycket gott resultat.

Ibland handlar politik om att lyfta blicken från det som kortsiktigt verkar rimligt (låta det vara som det är) och ta långsiktiga beslut (förändra en struktur som funnits länge). Jag är övertygad om att vi om 10 år kommer säga att der var rätt beslut.
Media