torsdag 8 oktober 2009

Skickar brev till DSB First


Idag skickar jag ett brev till DSB First och den danska trafikmyndigheten med anledning av att man beslutat att hoppa över ett antal stationer, se sydsvenskan

Det ska bli intressant att se hur responsen blir. Rimligen bejakar dem min invit om ett möte och en lösning där resenären står i centrum. "Kunden har alltid rätt" som bekant.

Såhär inleder jag mitt brev:

"Jag skriver till Er med anledning av att försenade Öresundståg inte längre stannar vid Tårnby och Örestad i Köpenhamn. Den nya körplanen gör att pendlare måste byta tåg på Kastrup om det är förseningar. Denna förändring har inte fallit väl ut hos Öresundspendlare och som regionråd med ansvar för infrastrukturfrågor i Skåne är jag förvånad över att Ni har sökt en lösning som denna. Det är min förhoppning att vi omgående ska nå en lösning som är bättre ur pendlarnas perspektiv. "