onsdag 28 oktober 2009

Skåne vs Västra Götaland 5-0


Handelskammaren i Västsverige har jämfört kollektivtrafiken i Skåne och Västra Götaland, se länk här, och här Rapporten hittar du här


Som skåning är det rolig läsning, Skåne vinner nämligen med 5-0 och är bättre på allt. Det är både billigare och snabbare att åka kollektivtrafik i Skåne.


1-0 Resandeutvecklingen.

Under de senaste tio åren har resandet med kollektivtrafiken i Skåne ökat med 73 procent i Västra Götaland är ökningen 24 procent. De boende i Skåne reser i genomsnitt 182 mil med kollektivtrafiken varje år, de boende i Västra Götaland 126 mil.


2-0 Kundnöjdhet.

I Skåne är 75 procent nöjda med kollektivtrafiken, i Västra Götaland 64 procent.


3-0 Kostnaden för pendlaren.

Ett månadskort för tåg- och bussresor mellan Lund och Malmö (ca 20km) kostar 690 kronor. Ingen prishöjning under 2010. En områdesladdning som gäller mellan Lerum och Göteborg (ca 20 km) kostar 995 kronor och höjs till 1015 kronor nästa år.


4-0 Hastigheten på kollektivtrafiken för pendlaren.

Resan i Skåne är ungefär 25 procent snabbare än i Västsverige.


5-0 Samhällets kostnader.

Skattebetalarna i Västra Götaland betalade 1,12 kr per kilometer (totalt 2,3 miljarder kronor) på kollektivtrafiken, motsvarande siffor för skånska skattebetalare är 44 öre (totalt 930 miljoner) under förra året.


Det här illustrerar mycket tydligt hur viktigt det är att ha en samlad aktör (Skånetrafiken) som ansvarar för kollektivtrafiken. (Jämför med Västra Götaland där kommunerna och regionen äger Västtrafik.) Men det handlar också om att våga satsa, att våga köra kollektivtrafik där bilen kör, utan att bussen ska stanna i varenda tätort. Det handlar om att vara kundfokuserad och att anpassa sig efter kundernas behov. Exempel; Skånetrafikens mycket generösa resegaranti.


Men det finns givetvis mycket att förbättra:


  1. Punktlighet. Framförallt tågtrafiken måste bli bättre. Citytunneln kommer att underlätta mycket, men "signalfel" är alltför ofta en irriterande faktor för oss som resenärer och som inte har med tunneln att göra. Regeringen satsar stora pengar på underhåll av väg och järnväg, jag hoppas att det ska minska problemen.
  2. Skapa gräddfiler för kollektivtrafiken så att bussar har större framkomlighet. Vi måste våga prioritera kollektivtrafikens framkomlighet på bekostnad av annan trafik.
  3. Skapa större kapacitet. Ett sätt är att införa spårvagnstrafik. Vad ska vi med spårvagnar till? får jag ofta höra med anledning av planerna på att ha spårvagnstrafik i Malmö, Lund och Helsingborg. "Det fungerar ju bra som det är". Kruxet är att kollektivtrafiken är i vägen för varandra, bussar som hindrar framkomligheten för andra bussar. Kapacitetmässigt är spårvagnen överlägsen. Dessutom mer estetiskt tilltalande, men det kanske inte hör hit.