torsdag 1 oktober 2009

Staten måste ta ansvar för att bygga ett gasnät

Idag fattar regeringen beslut om att satsa 150 miljoner kronor på biogas som fordonsbränsle. Det är naturligtvis ett välkommet besked. Skåne har förutsättningar att vara ledande inom biogasområdet. Utöver att Lunds universitet har en ledande position inom biogasutvecklingen så är finns det också en god tillgång på råvaror från lantbruket och livsmedelsindustrin.

Det är bra att staten stöttar forskningen och utvecklingen av biogas som fordonsbränsle. Det ligger ett stort allmänintresse i att vi så snart som möjligt kan ersätta oljan med mer miljövänliga alternativ.

De 150 miljoner kronorna är tänkta att sätta fart på industriell produktion av biogas vilket innebär att ett enskilt företag kan få ett bidrag på upp till 25 miljoner kronor. Det långsiktiga målet är att få i gång en storskalig biogasproduktion.

Jag hade dock gärna sett att resurserna hade gått till bygget av ett naturgasnät, snarare än till enskilda satsningar på privata företag. Det räcker inte att stötta teknikforskningen. Det krävs också en betydligt bättre infrastruktur så att det blir lättare för den vanlige medborgaren att använda sig av biogas.

Staten måste bygga ett hyfsat finmaskigt gasnät med god tillgänglighet på den avreglerade gasmarknaden. Genom att koppla systemet till det befintliga naturgasnätet är det möjligt att transportera gasen med minimal miljöpåverkan.

Media

SR SDS SvD