måndag 22 mars 2010

Insatser för att underlätta ungdomars möjligheter på arbetsmarknaden


Idag hade Regionala tillväxtnämnden i Region Skåne sammanträde. Vi beslutade att tillsätta en politisk styrgrupp för att arbeta med frågan kring ungdomsarbetslösheten i Skåne. Styrgruppen ska initiera insatser kring ungdomsarbetslöshet, synliggöra befintliga insatser och goda exempel, och spela in dessa till övriga näringslivsinsatser. Arbetet ska dessutom kopplas samman med den kompetens-plattform för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildning som nu etableras i Skåne.

Jag blev själv utsedd att leda arbetet i gruppen. Det känns mycket angeläget. Vi måste göra det enklare för ungdomarna att komma in på arbetsmarknaden i Skåne, de är ju faktiskt vår framtid. Att få bukt med ungdomsarbetslösheten är en avgörande fråga för regionen och det finns massor att göra. Det ska bli mycket spännande att medverka i utvecklingen inom detta område.


Läs mer om beslutsförslaget här