tisdag 28 april 2009

S vill höja skatten! -Några funderingar om behovet av skattestopp!


Regionfullmäktige sammanträder idag. Just nu behandlas årsredovisningen för 2008. Följ direkt här och sds här.
Föregående år uppvisar Region Skåne sitt bästa resultat någonsin. Samtidigt är det ofrånkomligt att inte prata om framtiden och de kommande utmaningarna som en följd av den globala finanskrisen.

Socialdemokraterna meddelar att de vill höja skatten med 45 öre. Problemet med skattehöjningar är att de minskar förändringsbenägenheten i offentlig verksamhet. Ett exempel: För några år sedan höjde den dåvarande rödgröna majoriteten med 1 kr (!) för att några år senare återigen ha problem med finanserna. Skattehöjningar löser tillfälligt finansieringsfrågan, men leder på sikt till högre kostnadstryck (kostnadsutveckling).

Dessutom betyder höjda skatter mindre incitamenten till arbete, i synnerhet för dem med låga inkomster. (Vi vet från forskning att lägre inkomstskatter har särskilt positiv effekt för de med låga inkomster och det omvända gäller således också.) Det betyder att ökade statsbidrag är en bättre åtgärd än skattehöjningar som metod för öka kommuner och regioners intäkter.

Den borgerliga regeringen har gjort rätt i att fokusera på fördelningen av skatter (inkomstskatter, miljöskatter) snarare än skattetrycket (som andel av BNP). Det är viktigare att sänka skatten på arbete (med förskjutning mot låg- och medelinkomsttagare) än att sänka det totala skattetrycket. Det blir märkligt om kommuner och landsting höjer skatten på arbete samtidigt som staten sänker skatten på arbete. Det vore olyckligt om nettoeffekten för den enskilde inte blir positiv. Det manar till eftertanke för oss lokala/regionala politiker att undvika skattehöjningar.