måndag 2 november 2009

Möte med DSB First

Idag träffade jag företrädare för DSB First. Vi pratade bland annat om beslutet att inte stanna på stationerna Tårnby och Örestad, se tidigare inlägg här för de tåg som är mellan 3 till 6 minuter försenade. Än så länge rör det sig om 4 tåg om dagen, varav 1 i rusningstrafik, enligt DSB First. DSB first har gjort en del förbättringar efter hand, exempelvis informeras kunderna vid stationerna när tåget är försenat och kan invänta ett tåg några minuter senare på samma perrong.

Det ska tydliggöras att detta inte på något sätt är en optimal lösning för resenärerna och vi som ansvarar för trafiken måste bli bättre på att informera och skapa tydlighet för kunden. Mycket av problematiken handlar om att kapaciteten i väntan på Citytunneln är beränsad, men också på att kvaliteten på tågsystemet är otillräckligt. Det är skälet till att vi i Region Skåne lyfter fram betydelsen av satsningar på järnvägsunderhåll i Öresund till regeringen.

DSB First VD Karsten Andersen visade sig ha ett mycket stort engagemang för Öresundsintegrationen. Han beskrev bland annat viljan att skapa lika villkor (läs kollektivavtal) för danska och svenska medarbetare.

Media
Sydsvenskan