torsdag 19 november 2009

Föräldrarförsäkringen ges till individen, inte familjen

Föräldrarförsäkringen kommer att bli en het fråga på Folkpartiets landsmöte, se här och här

Någon motion vill ta bort de två öronmärkta månaderna (pappamånaderna) och i andra motioner förespråkas en helt individualiserad föräldrarförsäkring eller den isländska modellen med 3 månader öronmärkta för mamman och pappan och en del som är överförbar.

Jag är för egen del för en individualiserag föräldrarförsäkring, även om jag av taktiska skäl eventuellt röstar för förslaget om tredelad föräldrarförsäkring). Rent spelteoretiskt är det rimligt att tro att mittenalternativet har större chans än "ytterkantsförslaget" med individualiserad försäkring.

Alla andra delar av vårt socialförsäkringssystem baseras på att jag som individ, inte min familj, är berättigad till inkomstrelaterade ersättning. Mitt ställningstagande handlar om principer, inte om en tro på önskvärda effekter. Regeringens jämställdhetsbonus är ett tydligare exempel på hur staten med morot vill vi få fler pappor att vara hemma med barnen. Jämställdhetsbonusen ger starka ekonomiska incitament för familjer där mannen tjänar mer att ha ett mer jämställt uttag av föräldrarförsäkringen. Jag hoppas att det snart görs en utvärdering av jämställdhetsbonusen

Media
Sydsvenskan