onsdag 18 november 2009

Fp väntas säga Ja till subventionerad vård för gömda flyktingar


Imorgon startar Folkpartiets landsmöte. Undertecknad är ombud och på plats under hela helgen. Som ordförande i det utskott som hanterar socialpolitik konstaterar jag med glädje att landsmötet väntas säga ja till subventionerad vård för gömda flyktingar. Initiativet kommer från undertecknad och Gilbert Tribo har skrivit en motion i frågan. Vi menar att övriga Sverige har mycket att lära från hur den skånska sjukvården bemöter gömda flyktingar. Se tidigare inlägg här och i Aftonbladet här


I Region Skåne har Folkpartiet medverkat till att det är det medicinska behovet och inte flyktingens ekonomi som avgör om personen ska få vård. Detta är en princip som vilar på humanitetens grund. Nu vill vi att resten av landet följer vårt exempel.


Vi föreslår att akut och annan nödvändig vård ska ges till alla som vistas i Sverige och att staten åtar sig det ekonomiska ansvaret för att denna princip uppfylls. Sjukvårdspersonalen bör även få en kortare utbildning om de gömdas sjukdomsbild och att de till exempel inte får kontakta polisen om en gömd flykting söker vård.