måndag 23 november 2009

Mer akademi i sjukvården- ett framgångsrecept!


Sydsvenskan fortsätter att beskriva skapandet av ett Universitetsmedicinskt centrum och Skånes Universitetssjukhus, se här

Vi beslutar om dessa frågor i samband med budgeten, som behandlas idag och imorgon.
Jag har tidigare skrivit om detta här. Ett fördjupat samarbete med Lunds Universitet möjliggör framstående klinisk forskning och möjligheter för oss att bli mer konkurrenskraftiga inom sjukvård och forskning i Norra Europa.

Beslutet gör det möjligt att undvika merkostnader i administration, att få bättre styrning, förstärka samarbetet med akademin och att hantera våra resurser på ett mer samlat sätt (t.ex. investeringar).

Jag vill vara mycket tydlig på en punkt. En sammanslagning betyder inte per automatik att forskningen stärks. Vi måste samtidigt koppla detta till tydliga mål, där vi stakar ut en riktning vad vi vill med den högspecialiserade vården och den kliniska forskningen. Detta arbete underlättas av att den nya chefen Bent Christensen har erfarenhet från fusioner i Danmark.

Tidigare erfarenheter från Stockholm och Göteborg visar att det inte är enkelt att lyckas med en fusion, se här. I Göteborg ses fusionen som en framgång och trots kritik från borgerliga politiker när beslutet fattades har inget "återställar-beslut" tagits där. Det har alltså inte varit någon katastrof på andra håll, men inte heller problemfritt. Men vi ska undvika att göra tidigare fusioners misstag.
Socialdemokraterna reagerar negativt och hotar med att eventuellt riva upp beslutet. Jag har mycket svårt att tänka mig att de gör det om de kommer till makten. Men låt oss diskutera det i valrörelsen. Jag räds inte en debatt om hur vi ska skapa en bättre högspecialiserad vård och starkare medicinsk forskning.


Media