måndag 23 november 2009

Är politiker "sjukvårdssparare"?Idag och imorgdon debatterar Regionparlamentet Region Skånes budget. Den skånska sjukvården tillförs nästan en miljard kronor (med tanke på att inflationen är nästintill obefintlig är det reella resurser). Den som läser massmedia får inte alltid bilden av att det faktiskt satsas på välfärdens kärna. Det är samtidigt viktigt att inte skapa underskott som framtida generationer sedan får betala. Därför motsätter jag mig att ta köpkraft från medborgarna i en tid när vi snarare behöver se till att höja efterfrågan i samhället, se tidigare inlägg här
För en familj i Lund med normalinkomst betyder Socialdemokratiska skattehöjningar på kommunal, regional och nationell nivå en skattehöjning med närmare 12 000kr per år.
Höjda skatter minskar incitamenten till arbete, i synnerhet för dem med låga inkomster. (Vi vet från forskning att lägre inkomstskatter har särskilt positiv effekt för de med låga inkomster och det omvända gäller således också.) Det betyder att ökade statsbidrag är en bättre åtgärd än skattehöjningar som metod för öka kommuner och regioners intäkter.
Ibland kan nog regionpolitiker framstå som envetet upprepande av mantran om sparande, kostnadsjakt och effektivitet. Som relativt ny i regionpolitiken är mitt mest slående intrycket hur mycket resurser som har sparats genom insatser på områden som gäller kringkostnader.
Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor. Se tidigare inlägg
här
Det är viktigt att vi använder våra gemensamma resurser på ett sätt där vi använder skattekronorna på bästa sätt. Jag är övertygad om att vi kan förbättra sjukvården och använda våra resurser mer effektivt.

Media
Sds
Sydsvenskan