tisdag 17 november 2009

Jaga utanförskapet, inte invandringen


Idag presenteras en undersökning som visar att Vellingeborna stöder ett mottagande av ensamkommande flyktingbarn. Det är glädjande. Vellinges kommunledning har agerat helt fel. Sverige ska vara ett öppet land där nya människor välkomnas. Alla människor, även den som kommer till Sverige, har ett ansvar för att försörja sig själv.

Följande punkter är avgörande för att få till stånd en bättre integration:
  • Den offentliga sektorn måste ta sitt ansvar som arbetsgivare. Det gäller inte minst Region Skåne som med sina 32 000 anställda och är den största arbetsgivaren i Skåne. Vi har ett ansvar för att vara attraktiva för de tusentals anställda med rötter i andra länder. Diskriminering ska motarbetas på alla nivåer.
  • Vad har en invandrad akademiker från Iran gemensamt med en invandrad bonde från Guatemala? Förutom att de båda har invandrat till Sverige är det ganska lite som förenar dem. Integrationspolitiken måste därför vara anpassad till den enskildes behov. Exempelvis måste SFI-utbildningen anpassas mer efter den enskilde individen.
  • Höj statusen på det svenska medborgarskapet. Medborgarskap ska vara ett samhällskontrakt. En viktig ingrediens för ökad egenmakt är kunskaper i svenska och därför bör detta vara ett krav för medborgarskap.
  • Dra nytta av invandrares kontakter i andra länder. Människor från andra länder skapar stora möjligheter genom deras kontaktytor i länder som kan bli stora marknader för svenska företag. Exempelvis har Region Skåne tagit initiativ till ett exportsäljarprogram där människor med kunskap om nya marknader fungerar som dörröppnare.
  • Subventionerad vård till gömda flyktingar, se tidigare inlägg här

En sak är viktig att slå fast: Vi ska jaga utanförskapet, inte invandringen som sådan.

Media
Sydsvenskan
Sds Vellinge