fredag 20 november 2009

Fp tar initiativ för utländska akademiker


Det finns många berättelser om människor med rötter i andra länder som inte får använda sina erfarenheter och kompetenser i Sverige därför att utbildningar inte är överförbara.

Därför är jag glad över att landsmötet idag beslutade att bifalla min motion om att utveckla och förbättra möjligheten för den enskilde att översätta sin utbildning eller examen från annat land. Det handlar t.ex. om att göra det möjligt för mäniskor som genomgår utbildningar att samtidigt få ersättning från arbetsförmedlingen. Idag ser vi hur t.ex. utländska läkare inte kan genomgå sin provtjänstgöring därför att de inte kan försörja sig, då regelverken inte medger att man får göra detta inom ramen för sin arbetsmarknadsutbildning.