tisdag 24 november 2009

Det går att få mer vård för pengarna!


Bilden visar produktion och kostnadsutveckling (använda resurser, i huvudsak personal) sedan 2003. Figuren visar tydligt effekten av förnyelsearbetet i Region Skåne. Mer om förnyelsearbetet här och här Trots att kostnaderna sjunker under 2007 och stabiliseras under 2008 ökar produktionen. Det är alltså möjligt att ge mer vård till skåningen utan att öka kostnaderna (och höja skatten).
Detta är inte enbart ett resultat av att medarbetarna i sjukvården springer snabbare. Det handlar också om att sänka andra kostnader. Genom att göra gemensamma upphandlingar för alla Region Skånes verksamheter har vi minskat kostnaderna med närmare 300 miljoner kronor årligen. Genom att samla laboratorieverksamheter i en förvaltning minskar vi kostnaderna med 60 miljoner kronor.
Jag är övertygad om att vi kan arbeta smartare i sjukvården. Vi har medicinska metoder i världsklass och medarbetarna är fantastiska och sliter ofta hårt, men tvingas arbeta i usla system. Vi måste göra sjukvården mer tillänglig och patientorienterad. Det arbete som sker med Lean Health Care som sker i den skånska sjukvården kan vi lyckas med detta. Mer om Lean här
Det är viktigt att inte slå sig för bröstet i stolthet över de sista årens utveckling. Vi måste hela tiden utveckla, se över och förändra sjukvården så att den möter medborgarens och medarbetarnas krav.