onsdag 11 november 2009

Mer info till Öresundspendlare: Regeringen börjar förstå


Det börjar röra sig i arbetet med att eliminera hinder för Öresundspendlare. Idag beslutar regeringen om ett stöd till Öresund direkt, se här

Öresund direkt ger information till privatpersoner och företag som rör sig över Öresund. På kontoret vid Stortorget i Malmö sitter flera myndigheter samlade för att gemensamt kunna svara på de allt mer komplexa frågor som kommer från bland annat Öresundspendlare.

Det här är ett positivt besked som gör det möjligt att informera mer aktivt om ländernas olika regelverk. I brist på en fullständig harmonisering av regelverket är det viktigt att medborgaren får kunskap så att man kan planera sin tillvaro och agera utifrån de regler som finns.

På sikt tror jag att vi behöver lyfta upp frågor om socialförsäkringar på EU-nivå, se tidigare inlägg här och här Tillsammans med forskarna Fredrik NG Andersson och Evelina Wahlqvist samt entreprenören Michael Hoffman har jag skisserat på följande:

"En lösning vore att skapa ett särskilt EU-system som ansvarar för att intjänade rättigheter i ett land följer individen när denna lämnar för ett annat land. Vi har full respekt för att nationalstaternas regelverk är präglade av tradition och utformade efter specifika förutsättningar. Just därför bör den nationella suveräniteten behållas, men med en kompletterande del som EU ansvarar för. "

Det är glädjande att politiker på nationell nivå börjar dra i trådarna för att lösa hinder för Öresundspendlare.