lördag 23 januari 2010

Ericssons problem är Sveriges problem


I skymundan av bilkrisen och dess stora konsekvenser i Västsverige kommer tydliga signaler från Ericsson om att allt inte står rätt till. Såväl SonyEricsson och ST-Ericsson rapporterar stora förluster och minskade marknadsandelar. Att den globala krisen ska påverka försäljning av mobiltelefoner och investeringar i mobilplattform förefaller rimligt, men omfattningen och just de förlorade marknadsandelarna oroar, se Sydsvenskan och SvD. I veckan träffade jag Hans Möller, Vd på Ideon, som bekräftade den allvarliga situationen.

När det gäller SonyEricsson slår SvD huvudet på spiken: "SonyEricsson hängde inte med när konsumenterna plötsligt fick stort intresse för datorlika mobiler med tryckkänslig skärm, som Iphone."

Vi som konsumenter vill kunna ladda ned programvaror och andra tilläggstjänster. Vi har mobilen till att ringa med, men det är andra saker som lockar när vi köper ny mobil. Och faktum är att Iphone har förändrat utbudet så att det är något mer än en mobiltelefon.

Ericssons problem är Sveriges problem i allmänhet och Skånes problem i synnerhet. Hur hantera denna utveckling politiskt?
Jag menar att det är viktigt att inte göra sig för beroende av ett fåtal företag, utan arbeta med att skapa ett kluster (vilket inte
är så enkelt för politiker att göra). Men det händer även positiva saker inom det skånska mobilklustret. Ta det nybildade företaget Kaskado. Företaget utvecklar applikationer för mobiltelefoner och tillkom genom samarbete mellan Mobile Heights Business Center, Malmö incubator (Minc) och Blekinge Business Incubator. Jag tror att många nya företag kan skapas i gränslandet mellan forskning och marknad.

En annan strategi handlar om att möjliggöra etableringar av internationella företag. Region Skåne kommer därför att sammanställa information om de personer som riskerar att bli arbetslösa och marknadsföra databasen internationellt.


Media och bloggar