fredag 15 januari 2010

Euron handlar om hur vi ser på Europa.


Lars Calmfors förespråkar ett införande av Euron i Sverige, se DN På akademiskt vis för Lars Calmfors fram ett antal relevanta motargument; asymmetriska chocker, små effekter på tillväxten (även om handeln påverkas mycket positivt) och att en svag krona gynnar exporten. Det sistnämnda ifrågasätter Per Altenberg i dagens Sydsvenskan, se här

Jag har alltid undrat över följande: Om det nu är så bra att kronan sjunker (vi åker snålskjuts på andra), - hur kommer det sig att företagare (exportörerna) är så positiva till euron? se här
Det beror på att företagaren ser risker med att ha en valuta som fluktuerar ökar osäkerheten om framtiden.

Glädjande nog avslutar Calmfors med att anlägga ett annat perspektiv:

"Men framför allt kan man se det som ett övergripande värde att ett svenskt deltagande i eurosamarbetet kan antas bidra till ökad politisk integration i Europa. Detta argument är enligt min mening det viktigaste och har lett mig till slutsatsen att Sverige bör införa euron. Debatten skulle förmodligen vinna på att fokusera mer på sådana aspekter och mindre på snäva och osäkra nationella nyttokalkyler."

Jag är beredd att hålla med. Ur ett nationellt ekonomiskt perspektiv finns det både fördelar och nackdelar med Euron. Men ur ett politiskt perspektiv är det svårt att tro att Euron skulle minska Sveriges inflytande i EU. Ytterst handlar det om vi vill vara aktiva i samarbetet eller inte. Jag tror på ett starkt Europa där Sverige spelar en viktig roll och tar gemensamt ansvar för Europas utveckling.


Media och bloggar