torsdag 21 januari 2010

Politik ska bygga på kunskap; lyssna på ekonomerna!


Idag presenterar SNS en rapport om "råd till finansministern". Enligt uppgift i E24 kommer ekonomerna att föreslå ett införande av statlig fastighetsskatt, koncentration av forskning och satsning på offentlig konsumtion. Om förslaget om fastighetsskatt sticker i ögonen på regeringen ligger de två övriga i linje med regeringens politik.

Jag konstaterar att det inte finns något förslag om höjda inkomstskatter. Det är relevant med tanke på gårdagens debatt i riksdagen, se SvD och DN. Diskussionen om "jobbskatteavdraget" är bra eller dåligt för arbetsmarknaden är faktiskt lite märklig,

Peter Fredriksson på IFAU är mycket tydlig om effekterna. se här

"Över en konjunkturcykel har jobbskatteavdragen, sänkningen av inkomstskatterna, helt klart betydelse för sysselsättningen. Med den politik som införts borde arbetsutbudet ha ökat, drivkraften för att söka och hitta jobb ökar om skatten är lägre och det gäller särskilt dem med låga inkomster där marginalskatterna har sänkts. Men den kraftiga finanskrisen har påverkat utbudet negativt och gett en ökad arbetslöshet."

Blir det fler sänkningar gynnas arbetsutbudet och då kan fler gå från att inte ha något arbete till att få det. För höginkomsttagarna lär det inte bli någon ökning av sysselsättningen, däremot en drivkraft för utbildning. Skattehöjningar med rim och reson, där man tar bort en del av jobbskatteavdraget, lär inte speciellt påverka sysselsättningen."

Frågan är såklart vad skattehöjningar med "rim och reson" är. Om det avser höjda skatter på bensin och andra "dåliga" varor är det en sak, men med tanke på att oppositionen vill höja inkomstskatter för vanliga löntagare är det knappast "rim och reson".

Ekonomisk forskning säger inte att alla skatter är felaktiga. Men forskningen är entydig kring att lägre inkomstskatter påverkar arbetsutbudet positivt och därmed arbetsmarknadens funktionssätt i rätt riktning.


Media och bloggar

Seved Monke

Per Altenberg