måndag 11 januari 2010

Lycka handlar om en resa, inte ett tillstånd


I gårdagens Dagens Nyheter (tyvärr inte på nätet) intervjuas författaren Johan Norberg med anledning av sin bok "Den eviga matchen om lyckan, se här Norberg behandlar lycka ur ett idehistoriskt perspektiv och gör kopplingar till forskningen. Se här tidigare inlägg om den ekonomiska forskningen om lycka.

Enligt forskningsprojektet World Values Survey är de viktigaste faktorerna bakom ökad lycka ”global ekonomisk tillväxt, bred demokratisering, ökad tolerans för olikheter och en ökad känsla av frihet”. Ekonomen Bruno Frey sammanfattade forskningsläget förra året ungefär såhär:

"Människor i rika länder är lyckligare än människor i mindre rika länder. Men för oss som lever i rika länder är pengar bara delvis kopplade till lycka - ju rikare vi blir så är det föga förvånande andra saker som gör oss lyckliga, exempelvis socialt umgänge med vänner, sex och att arbeta."

Jag gillar följande uttalande: "lyckan är inte en plats utan ett sätt att resa."

Det ligger i linje med Handelsproffessorn Michael Dahlens tes i boken Nextopia. Lyckan finns först och främst i det vi förväntar oss ska hända. När något väl har hänt är det redan nästa mål som gäller.Media och bloggar
Lyckobloggen